Eksamensprojekt (EP)

Materialerne skal støtte elever på HF Enkeltfag i hele processen med at lave et ordentligt Eksamensprojekt samt i det at gå til EP-eksamen.
Det er målet at materialet skal hjælpe eleverne til et frugtbart selvstændigt arbejde, samtidig med at der lægges vægt på det gode samarbejde mellem elev og vejleder fra den første idé, til den færdige synopsis præsenteres til eksamen.

Om materialerne
...

Introduktion til Eksamensprojekt og eksamen

Hvad er et eksamensprojekt og hvordan laver man det? Få overblik over processen med at lave et EP projekt og den forberedelse, som du skal igennem, inden den mundtlige eksamen.

...

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål til eksamensprojektet.
Hvad er en EP? Hvordan finder jeg et godt emne? Hvilke fag skal jeg vælge? Hvordan foregår eksamen? Hvordan bedømmes man?

...

Se eksempler på synopser

En synopsis er dit talepapir til eksamen. Der er krav til hvad en synopsis skal indeholde. Her kan du se eksempler på tidligere afleverede synopser.

...

Emne og materialesøgning

Du skal vælge to fag og ét emne. Her er et udvalg af de mest anvendte fagkombinationer, som forslag til alternative muligheder, og kvalificerede emner. For hvert emne har du mulighed for at søge efter relevante materialer.

Gode problemformuleringer

Her kan du se eksempler på gode synopser i de mest anvendte fagkombinationer.
I videoerne får du forklaret hvordan problemformulering og underspørgsmål spiller tæt sammen i behandlingen af det valgte emne.

...

Forbered dig til vejledermøderne

Inden dit første møde med din vejleder, bør du skrive en halv sides oplæg om dit emnevalg og dine ideer. Skriv først her og download derefter et dokument, som du kan have med til mødet.
Efter først vejledermøde bør du gå i gang med at skrive din synopsis.

...

Synopsis guide

Efter dit første vejledermøde bør du begynde at skrive på din synopsis.
Det er en god ide at medbringe udkastet til synopsen til dit andet vejledermøde, for herved også at få eksamensorienteret faglig vejledning.