Oversigt: Biologi C

Dette undervisningsmateriale til Biologi C er udviklet af et produktionsfællesskab mellem otte VUC’er til anvendelse på de deltagende skoler: HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC (KVUC), Vestegnen HF & VUC, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), VUC Aarhus, VUC Roskilde, VUC Storstrøm.

Om materialerne
...

Søen som økosystem

I denne opgave kan man lære om de forskellige elementer og fødekæderne i en klar sø, hvor økosystemet er i balance.
Man bliver quizzet i de processer, der opstår, når en sø forurenes med næringssalte og som giver ubalance i søens økosystem.
Desuden forklarer to biologer hvordan man kan genoprette balancen i en sø.

...

Introduktion til proteinsyntese

I denne video kan man se hvordan et protein bliver til.
Man følger processen fra DNA over mRNA (transskription) og videre til protein (translation).

...

Transskription

I denne opgave kan man øve sig i at bruge baseparringsprincippet til at syntetisere en mRNA-streng.

...

Translation

I denne opgave kan man øve sig i at bruge baseparringsprincippet til at syntetisere et protein.

...

Mutationer og den genetiske kode

I dette objekt skal man arbejde med den genetiske kode.
Der er en række konkrete opgaver, hvor man skal indføre forskellige slags mutationer eller skrive sin egen DNA-sekvens for et lille protein.
I den sidste øvelse kan man frit eksperimentere med den genetiske kode og mutationer.