...

Biologi

Biologimaterialet består af en interaktiv model af søen som økosystem, en video om proteinsyntese og tre øvelser om henholdsvis transskription, translation og mutationer.

Materialet er udviklet med sigte på at hjælpe kursister og undervisere med nogle af de sværeste områder i biologi, som man ofte mangler materialer til. Objekterne kan benyttes i forbindelse med både rene e-læringsforløb, men også i klasseundervisning og i flipped-classroom undervisning samt til selvstudie. der træner kursistens evne til at foretage selvstændig undersøgelse og refleksion.

Se materialet
...

Geografi

Geografi-materialet består af en interaktiv model af kulstofkredsløbet og interaktive øvelser om corioliseffekten og stigningsregn og en øvelse i figurlæsning.

Materialet indeholder også en feltundersøgelse af et vandløb. Her kan man se undersøgelsen blive gennemført og hente data fra denne, som kan bruges til at udarbejde en rapport ud fra.

Rapportskabelonen kan også bruges på andre data og videoerne kan f.eks. bruges som introduktion til et hold som selv skal ud og udføre en tilsvarende øvelse.

Se materialet
...

Kultur- og samfundsfag

Dette læringsmateriale til Kultur- og samfundsfaggruppen fokuserer på fagenes samspil og har til formål at styrke kursistens undersøgende og problemorienterede arbejde med stoffet.

Materialet indeholder både øvelser, der introducerer kursisten til fagpakkens grundlæggende fokus og arbejdsformer, og øvelser, der træner kursistens evne til at foretage selvstændig undersøgelse og refleksion.

Se materialet
...

Dansk

Disse læringsmaterialer til Dansk A har som mål at understøtte de skriftlige kompetencer, skrivelyst, sproglig bevidsthed og fornemmelse for kommunikation i forskellige mediale sammenhænge.

Hensigten er at fremme kreativitet og en legende tilgang til sproget og det skriftlige arbejde.

Se materialet
...

Historie

Temaet for denne materialesamling er “Samfund, familie og individ i Danmark”. Læringsobjekterne træner kildeanalyse, informationssøgning og problemformulering - stilladseret og differentieret.

Materialerne kan anvendes i forskellige sammenhænge uafhængigt af forløb - til både holdundervisning og fjernundervisning.

Se materialet
...

Kemi

Dette undervisningsmateriale er udviklet til kemi på c-niveau, men kan også anvendes på andre niveauer. Materialet er udviklet med sigte på at hjælpe kursister og lærere med de svære områder i kursisternes forståelse af kemifaget.

Læringsobjektene består derfor af konkrete øvelser, hvor kursisten træner symboler, ionforbindelser og bundfældning. Film kontekstualiserer øvelserne gennem visualiseringer og konkrete eksempler.

Se materialet
...

Engelsk

Dette engelskmateriale ønsker at tilgodese både kursisternes læreprocesser og undervisernes behov i f.t. fleksible materialer. De enkelte læringsobjekter kan anvendes i traditionel e-undervisning - og kan også indgå i klasseundervisning.

Materialesamlingens fokus er filmanalysens begrebsapparat.

Se materialet
...

Lav din egen videoquiz

Brug en film fra youtube og lav dine egne quizspørgsmål. Tjek anvisningerne om rettigheder før du går i gang.

a