Samfundsfag C

Dette undervisningsmateriale til samfundsfag C er udviklet af et produktionsfællesskab mellem syv VUC’er til anvendelse på de deltagende skoler: HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC (KVUC), Vestegnen HF & VUC, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), VUC Roskilde, VUC Storstrøm.

Læs om processen med at udvikle materialerne
...

Det økonomiske kredsløb

Undersøg det økonomiske kredsløb. Lær om lavkonjunktur og højkonjuntur og de politiske indgreb, der kan tages i brug for at påvirke kredsløbet.

...

De tre samfundstyper

Sorter kortene, så de passer til den rette kategori. Til sidst kan du se en samlet oversigt over forskellene på de tre samfundstyper.
Den svære opgave skal besvares alene ud fra teksten og den lette har både billeder og tekst.

...

Genkend ideologierne

Genkend ideologierne i en række korte politiske udsagn, og placer dem derefter i den rette kategori.

...

Velfærdstrekanten (let)

Træk billederne hen til den rette placering i velfærdstrekanten, og lær at skelne mellem statens, markedets og civilsamfundets velfærdsrolle.

...

Velfærdsmodellerne

Lær om de tre forskellige velfærdsmodeller. Du skal karakterisere, hvordan forskellige politiske tiltag påvirker modellerne.

...

Partiernes placering på den fordelingspolitiske akse

Placér partierne på den fordelingspolitiske akse ved at trække partiets logo til den rigtige position på den vandrette akse. Læs desuden mere om, hvilke kriterier vi placerer partierne ud fra.

...

Partiernes placering på den værdipolitiske akse

Placér partierne på den værdipolitiske akse ved at trække partiets logo over på den lodrette akse og flyt op eller ned. Er der tale om en venstreorienteret eller højreorienteret værdipolitik?

...

Stil en opgave til klassen om værdi- og fordelingspolitik

Brug læringselementet på smartboardet. Du kan ændre opgavebeskrivelsen selv, fx "Placer partierne ift. Skattepolitik og miljøpolitik."