Fældningsreaktioner


Tabel: Let og tungt opløselige salte.
Positive ioner
Negative ioner
NH4+(aq) + NO3-(aq)
Ingen bundfældning