Se fældningsreaktionen og afstem ion-reaktionsskemaet

Spørgsmål:
Tabel: Let og tungt opløselige salte
Positive ioner
Negative ioner
NH4+(aq) + NO3-(aq)
Ingen bundfældning