Afstem reaktionsskemaet

Du skal arbejde med både koefficienter, indekstal og ladning. Vælg koefficienterne så de bliver lavest mulig.

Korrekte svar:
Fejl: 0
Tjek svar