Om geografi-materialet

Introduktion til materialet

Dette undervisningsmateriale er udviklet til geografi på c-niveau, men kan også anvendes på NF samt til naturgeografi C og B.

Materialet er udviklet med sigte på at hjælpe kursister og undervisere med de sværeste områder i geografi-faget, som oftest opleves som forhindringer eller ‘knaster’ i forhold til kursisternes forståelse af geografi. Objekterne kan benyttes i forbindelse med både rene e-læringsforløb, men også i klasseundervisning og i flipped-classroom undervisning samt selvstudie.

Geografi-materialet består af en interaktiv model af kulstofkredsløbet og interaktive øvelser om corioliseffekten og stigningsregn og en øvelse i figurlæsning. Materialet indeholder også en feltundersøgelse af et vandløb. Her kan man se undersøgelsen blive gennemført og hente data fra denne, som kan bruges til at udarbejde en rapport ud fra. Rapportskabelonen kan også bruges på andre data og videoerne kan f.eks. bruges som introduktion til et hold som selv skal ud og udføre en tilsvarende øvelse.

Materialet er plukbart - tanken er, at underviserne selv vælger de øvelser ud, som er relevante i netop deres undervisning. Hvert læringsobjekt skal i teorien kunne anvendes uafhængigt af de andre objekter i samlingen.

Læreren kan lave et direkte link til materialet, som kan deles med kursisterne. Man kan også indlejre materialet i Fronter, Moodle eller et andet LMS.


Fagredaktører: Maria Kloster og Line Andersen.

København, September 2016


Dette undervisningsmateriale til geografi er udviklet af et produktionsfællesskab mellem otte VUC’er til anvendelse på de deltagende skoler: HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC (KVUC), Vestegnen HF & VUC, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), VUC Aarhus, VUC Roskilde, VUC Storstrøm.