Oversigt: Geografi

Dette undervisningsmateriale til geografi er udviklet af et produktionsfællesskab mellem otte VUC’er til anvendelse på de deltagende skoler: HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC (KVUC), Vestegnen HF & VUC, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), VUC Aarhus, VUC Roskilde, VUC Storstrøm.

Du kan som underviser på de deltagende skoler frit udvælge og bruge de materialer, som du synes er anvendelige for din undervisning og dine kursister.

Under ‘Til læreren’ finder du flere informationer om det specifikke materiales indhold og formål. ‘Indlejring’ indeholder et link til materialet, som du kan indsætte i Moodle, Fronter eller på din webside.

Om materialerne
...

Vandløbsundersøgelse

I denne opgave skal man løse opgaver i forhold til vandløbets profil, vandføringen og vandbalancen gennem data fra forskellige målestationer i Vigersdal Å. Man kan se data blive indsamlet og hvordan udstyret anvendes i praksis. Der er også en generel opgaveformulering, der kan anvendes ved undersøgelse af et andet vandløb.

...

Stigningsregn

Dette er en øvelse, hvor fagbegreber i forhold til nedbørsdannelse ved bjerge bliver praktisk anvendt. Via beregninger og aflæsning af dugpunktskurven undersøges hvordan temperaturen og luftfugtigheden ændres i en luftmasse, når den passerer bjerge i forskellige højder og med forskellig udgangstemperatur- og luftfugtighed.

...

Figurlæsning

Figurer er centrale i geografi, og her kan man få hjælp til at identificere en figurtype og hjælp til hvordan man systematisk går til en figur. Man kan vælge at teste om man aflæser en figurtype rigtigt via små quizzer.

...

Kulstofkredsløbet

Her kan man få hjælp til at forstå kulstofkredsløbet og de delprocesser, der indgår i forhold til tid og størrelse. Tekst og figurer viser, hvor kulstoffet er i de forskellige sfærer, og hvilke processer der udveksler kulstof. Man kan vælge forskellig detaljeringsgrad. Selvom der vises kemiske formler og reaktioner, forventes der kun kendskab til kulstoffet (C), fotosyntesen og respiration. Indsatte reaktioner viser, hvordan kulstoffet overføres i de forskellige processer.

...

Corioliseffekten

Her kan man prøve kræfter af med corioliseffekten ved at flyve fra en destination til en anden, mens jorden drejer rundt under. Der er flere flyruter på både den nordlige og sydlige halvkugle. Prøv om du kan lande det planlagte sted, og overvej hvad der er påvirket af corioliseffekten.