Fysik C

Dette undervisningsmateriale til Fysik C er udviklet af et produktionsfællesskab mellem syv VUC’er til anvendelse på de deltagende skoler: HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC (KVUC), Vestegnen HF & VUC, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), VUC Roskilde, VUC Storstrøm.

Om materialerne
...

Interaktivt eksperiment 1: Bølgelængde

Denne øvelse guider dig igennem, hvordan man udfører et almindeligt fysikforsøg. Du kommer med i laboratoriet og ser hvordan målingerne tages i praksis, og du får forklaret teorien bag. Du kan selv downloade målingerne undervejs, og øvelsen hjælper dig til at skrive en fysikrapport ud fra dem.

Der er en låst og en ulåst udgave af eksperimentet. Begge udgaver er opdelt efter afsnit, som du kender fra en typisk fysikrapport. I den låste udgave går du igennem øvelsen trin for trin og i kronologisk rækkefølge. I udgaven, der ikke er låst, kan du selv vælge rækkefølgen.

...

Interaktivt eksperiment 2: Varmefylde

Denne øvelse guider dig igennem, hvordan man udfører et almindeligt fysikforsøg. Du kommer med i laboratoriet og ser hvordan målingerne tages i praksis, og du får forklaret teorien bag. Du kan selv downloade målingerne undervejs, og øvelsen hjælper dig til at skrive en fysikrapport ud fra dem.

Der er en låst og en ulåst udgave af eksperimentet. Begge udgaver er opdelt efter afsnit, som du kender fra en typisk fysikrapport. I den låste udgave går du igennem øvelsen trin for trin og i kronologisk rækkefølge. I udgaven, der ikke er låst, kan du selv vælge rækkefølgen.

...

Omregning mellem enheder

Når vi måler størrelser i fysik, er det altid afgørende, hvilken enhed de angives i. Denne træner dig i at omregne mellem forskellige enheder.

...

Omskriv formler

I fysik har man ofte brug for at omskrive formler. Det er samme princip, som når man løser en ligning i matematik, men formlerne ser som regel meget anderledes ud i fysik. Denne øvelse hjælper dig med at knytte matematikken og fysikken sammen.

...

Træk størrelse og enhed på plads

I fysik er det vigtigt at vide, hvilken enhed der hører til en given fysisk størrelse - og omvendt. En enhed kan være opbygget af flere andre enheder. Denne øvelse træner dig i at kende og huske enheder samt at opbygge sammensatte enheder.

...

Præfiks og eksponentiel notation

I denne øvelse skal du matche en fysisk størrelse med en række forskellige måder at angive dens værdi: SI-enhed, dekadisk præfiks og eksponentiel notation.

...

Fysisk størrelse eller enhed?

For en fysiker er der stor forskel på en fysisk størrelse og den enhed, den måles i. Denne øvelse træner dig i at skelne mellem de to ting.