Vejledning til MC Write Night

SKRIV ET DIGTSKRIV ET DEBATINDLÆGSKRIV ET EVENTYRSKRIV EN UNDSKYLDNINGSKRIV EN ANMELDELSE

Dette objekt handler om at få kursisterne i grupper til at producere en tekst, som skal konkurrere med de andre om at leve op til nogle kriterier. Der er i bund og grund tale om en elektronisk spilleplade og en legende tilgang til skrivningen i danskfaget.

Konceptet for skriveaktiviteten er fænomenet MC Fight Night, hvor rappere konkurrerer i en boksering om at svine en modstander til på den mest kreative måde, rent sprogligt. Det særlige ved MC Fight Night, og for MC Write Night, er, at emnerne, man skal skrive om, ikke er selvvalgte.

I MC Write Night er det en skrivegenerator, som på vilkårlig vis udstikker tekstens emner, samt en masse andre konkrete benspænd (fx formmæssige) til teksten. Du kan enten vise skrivegeneratoren på smartboard’et, eller lade kursisterne bruge den på deres egen computer.

I MC Write Night konkurrerer kursisterne om at skrive mest kreativt

Inden man går i gang, kan det være en god ide at vise nogle youtube-klip fra MC Fight Night, så eleverne forstår baggrunden – og måske ligefrem bliver motiverede af battle-stemningen.

Skrivegeneratoren og dens mange emner og elementer bør også introduceres, fx debatartiklen som kunne omhandle rygning, og hvor benspændene blandt andet kunne være, at teksten skal indeholde patos, benytte sig af gendrivelse og indeholde billedsprog.

Der skrives på tid

Når grupperne er lavet - tre til fire i hver gruppe er passende - er det ved at være tid til at sætte generatoren i gang. Klik på "Bland kategori"-knappen, eller klik på de enkelte kategoriers billeder for at skifte mellem benspændene.

Husk også at begynde nedtællingen, tanken er jo at de skal arbejde under pres – og derigennem også lære, hvor hurtigt man rent faktisk kan producere en tekst.

Fællesdokument

Det kan være en god ide at oprette et fællesdokument, hvor grupperne kan uploade deres tekst, inden tiden er gået. Fx kan man oprette en "padlet", som er en "væg", hvor alle teksterne kan vises samtidigt.

Hvem er vinderen?

Når tiden er gået, er det tid til at få teksterne læst højt fra de respektive grupper, og så skal der ellers kåres en vinder. Naturligvis ud fra om generatorens mange benspænd er blevet besvaret, hvorvidt den lever op til genrekravene (fx for en debatartikel) og sidst, men ikke mindst, i forhold til sproglig kreativitet.

Konkurrenceelementet er naturligvis valgfrit.

MC Write Nights mange muligheder

MC Write Night opstiller forskellige udfordrende rammer for kursisternes kollektive skriveproces. Som underviser er det derfor en god ide, at man gør sig nogle overvejelser over, hvordan man efterfølgende vil bruge de tekster, som bliver skrevet i løbet af "spillet".

Man kan bruge "spillepladen" på forskellig vis. Man kan fremhæve konkurrenceelementet eller lade være, som man synes, det passer bedst. Man kan benytte padlet-væggen, som skitseret her, eller vælge en helt anden løsning med fx delte dokumenter i Google Drive.

Man kan også også lade grupperne skrive inden for den samme genre, men uden at de andre kursister ved, hvilke konkrete benspænd skrivegeneratoren har givet den enkelte gruppe. Her kan man så afslutningsvis på baggrund af en fælles læsning af de skrevne tekster lade grupperne gætte, hvilke benspænd de enkelte grupper har skullet arbejde med.