Om materialerne

Dette undervisningsmateriale til DANSK A er udviklet af et produktionsfællesskab mellem otte VUC’er til anvendelse på de deltagende skoler: HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC (KVUC), Vestegnen HF & VUC, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), VUC Aarhus, VUC Roskilde, VUC Storstrøm.

Danskfaglige fokusområder

I valget af danskfaglige områder har vi valgt at fokusere på skriftlighed, sprog og nye medier. Vi har valgt at nedtone skønlitteraturen ud fra den grundantagelse, at materialer og øvelser til denne del af faget ofte er velrepræsenteret i de fleste VUC-læreres skrivebordsskuffer. De seneste års vending mod sprog og skriftlighed har medført et behov for undervisningsmaterialer, der tilgodeser disse krav.

Når det gælder læringsmæssige mål og studiekompetencer skulle materialerne gerne understøtte de skriftlige kompetencer, skrivelyst, sproglig bevidsthed og fornemmelse for kommunikationen og dens udformning i forskellige mediale sammenhænge. Desuden har det været hensigten at skabe materialer som fremmer kreativitet og en legende tilgang til sproget og det skriftlige arbejde, samtidig med at det er sjovt.

Hele danskfagets bredde er i spil, og vi har i udvælgelsen af nye medier forsøgt at præsentere nyt og anderledes materiale. Vi har lagt vægt på et professionelt udseende, materialet skulle være lige så indbydende og på samme professionelle niveau som det kursisterne møder i deres daglige medieforbrug.

Anvendelighed

Materialerne har mange anvendelsesmuligheder, og det har været vores hensigt at udvikle materialer som kunne anvendes umiddelbart forudsætningsløst. Samtidig er der tale om enkeltstående brikker, hvis kontekst den enkelte lærer kan udforme og tilrettelægge. Derfor lægger flere af objekterne op til, at man føjer mere til. Brikkerne kan samles på forskellige måde og dermed indgå i forskellige større danskfaglige “puslespil”. Materialerne kan anvendes i klasselokalet og dermed drage nytte af den traditionelle klasses gruppedynamik, men samtidig kan de også fungere som individuelt tilrettelagte opgaver.