Oversigt: Dansk A

Dette undervisningsmateriale til Dansk A er udviklet af et produktionsfællesskab mellem otte VUC’er til anvendelse på de deltagende skoler: HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC (KVUC), Vestegnen HF & VUC, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF), VUC Aarhus, VUC Roskilde, VUC Storstrøm.

Om materialerne
...

Sprog og stil

Vurdér ordene i lyriske tekster og træn din sproglige bevidsthed. Opgaverne træner dig bl.a. i at forstå billedsprog og ordklasser bedre.

...

Bevægelser i teksten

Flyt først tekststykkerne på plads i den rigtige rækkefølge. Opgavens anden del handler om skiftende perspektiver i teksten. Er teksten på et generelt niveau - er vi oppe i helikopteren? Eller har vi fat i forstørrelsesglasset og zoomer helt ind på emnet?

...

Kommunikationsmodellen

Få styr på kommunikationsmodellen og dens elementer.

...

Kommunikation og videomediet

Analysér kommunikationen i flere forskellige konkrete cases. Til sidst præsenteres nogle overordnede perspektiver på selvfremstilling, nye medier og magtdiskurser i det senmoderne samfund.

...

Guidet skriveproces

Kom godt i gang med skriveprocessen - fra brainstorm til den helt rigtige overskrift. Skriv et debatindlæg eller en skønlitterær analyse. Du får hjælp til arbejdet med skriveprocessens første faser.

...

MC's Write Night

Denne skrivegenerator sætter på en legende måde kursisterne i gang med en gruppeskrivning på tid. Der konkurreres fx om at skrive det bedste digt, den skarpeste debatartikel eller den sureste anmeldelse.

Bliv inspireret af denne vejledning.

...

Sproglig videoquiz

Prøv en videoquiz om ordsprog, talemåder og retorik. Du skal vælge den rigtige betydning.